Om oss

Rettshjelpfirma Ekeland AS - Juridisk rådgivning - Godkjent av tilynsrådet for advokatvirksomhet 

Forsvarer og prosessfullmektig iht.  domstolloven paragraf 218 2. ledd - 4. ledd (møter i retten) og juridisk rådgivning.

Våre spesialfelt er bl.a.

-EIENDOMSRETTKONTRAKTS- OG AVTALERETT

-PLAN- OG BYGNINGSRETT

-UTLENDINGSSAKER


  • Ved oppdrag inngås det en oppdragsavtale.

    Pris pr. time er: kr. 1.500 + mva.

    Dere kan ha rett på fri rettshjelp. Fri rettshjelp er en offentlig støtteordning som skal sikre nødvendig juridisk hjelp til den som ikke har råd til å skaffe seg dette.

    Godkjent av tilsynsrådet for advokatvirksomhet