Vårt team


Vigdis A. Ekeland

Master i rettsvitenskap fra UIO 

Gir juridisk rådgivning og møter som forsvarer og prosessfullmektig i retten iht. domstolloven.

Mine spesialområder er avtale- og kontraktsrett, eiendomsrett, plan- og bygningsrett,  forvaltningsrett og utlendingssaker.

Utdannelse:

Master i rettsvitenskap fra UIO 2011

Erfaring: 

2016-2020: Spesialrådgiver/rådgiver/jurist i Plan- og bygningsetaten i Oslo

2015-2016: Fagleder på byggesaksavd. i Sørum kommune

2012-2015: Rådgiver/jurist i Lørenskog kommune 

Har også erfaring fra Oslo Forliksråd, Nasjonalmuseet i Oslo og SAS.
 

Verv:

2021 - d.d. Medlem av Jordskifteretten i Oslo og Viken 

2013 - 2020: Nemndsmedlem av Utlendingsnemnda og medlem av Stornemnda

2016- 2020: Varatillitsvalgt for juristene i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune 

2013-2015: Tillitsvalgt for juristene i Lørenskog kommune